PrivacyVerklaring

Verklaring gebruik persoonsgegevens (AVG)


Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om het kijkcomfort van onze klanten te verbeteren. De juiste oplossing bieden
vereist kennis over uw persoonlijke omstandigheden aangevuld met nauwkeurige metingen en controle van uw
ogen. Dit is individueel maatwerk waarvoor wij informatie opslaan in ons systeem. Uiteraard beperken wij ons daarbij
tot alleen de gegevens, die wij echt nodig hebben voor het leveren van onze producten en/of diensten. Daarnaast
garanderen wij, dat de gegevens die u aan ons verstrekt ook alleen gebruikt zullen worden voor het doel, waarvoor
u ze aan ons heeft gegeven.
Hieronder leggen wij uit om welke gegevens het gaat en waar wij die gegevens voor gebruiken. Wij vragen altijd om
uw uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om de
veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen gegevens door aan derden, wanneer dat nodig
is voor de uitvoering van onze werkzaamheden.


Gegevens, die wij verwerken:
• NAW gegevens – aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht.
 Zonder deze gegevens kunnen wij u niets aanbieden en niet bereiken.
• Persoonlijke omstandigheden – informatie over (beeldscherm-)werk, sport en gezondheid, zodat wij weten
waar en hoe u gebruik maakt van uw kijkoplossing.
• Gegevens over uw zorgverzekering – informatie, die wij alleen nodig hebben als u ons verzoekt om
 de declaratie bij de zorgverzekeraar voor u uit te voeren.
• Meetgegevens – die wij verkrijgen tijdens controles of metingen van uw ogen. Deze informatie is
 onmisbaar voor het maken en afstellen van onze producten.
• Aankoopgegevens van producten, die u bij ons afneemt zoals bijvoorbeeld brillen of contactlenzen.
 Deze informatie hebben wij nodig voor levering, betaling en garantie.
• Betaalgegevens – voor het voeren van onze financiële administratie.
• Camerabeelden – voor uw en onze veiligheid zijn er camera’s aanwezig in de winkel. Deze beelden
 gebruiken wij exclusief voor de veiligheid voor beide partijen en zullen in nood of in geval van
 diefstal bekeken worden en doorgestuurd worden naar overheidsinstellingen zoals bijv. de politie.
• Websitegebruikersgegevens en statistieken – informatie over aantal websitesessies, website
 gebruikersgedrag, veel bezochte pagina’s en voor het creëren van een optimale gebruikerservaring
 van de website.

Cookies
Wij gebruiken technische, functionele cookies en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies
zijn bestanden, opgeslagen op uw computer om bijvoorbeeld gebruikers van elkaar te onderscheiden. Deze cookies
kunnen op elk moment via de browserinstellingen van uw computer verwijderd worden.


Met wie delen wij deze informatie?
• Uw zorgverzekeraar, maar alleen als wij voor u declareren of indien u ons vraagt om te kijken wat
 uw vergoeding is.
• Onze accountant, voor het verwerken van de facturatie.

  • Meetwaarde die nodig zijn bij bestelling brillenglazen of lenzen en generiek klant nummer met betreffende leveranciers.
  • NAW met drukkerij bij uitsturen post en drukwerk wanneer nodig en past binnen uw profiel.